Intervju med Mika Anttonen i Dagens Industri november 2017

Här kan du läsa Mika Anttonens (vår huvudägare) syn på bl a klimatutmaningarna vi står inför och funderingar på hur de kan lösas.

/documents/10180/427698/Intervju+med+Mika+Anttonen+i+DI+22+NOVEMBER+2017/09bb02a2-9c3c-478a-bc79-b52018437fed